format.h

Go to the documentation of this file.
00001 
00019 
00020 #if !defined(INC_OSKI_VBR_FORMAT_H)
00021 
00022 #define INC_OSKI_VBR_FORMAT_H
00023 
00024 #include <oski/common.h>
00025 #include <oski/matrix.h>
00026 
00027 #if defined(DO_NAME_MANGLING)
00028 
00031 #define oski_matVBR_t     MANGLE_(oski_matVBR_t)
00032 
00033 #endif
00034 
00063 typedef struct
00064 {
00065   oski_index_t mb; 
00066   oski_index_t nb; 
00068   oski_index_t* brow; 
00069   oski_index_t* bcol; 
00070   oski_value_t* val; 
00071   oski_index_t* valptr; 
00072   oski_index_t* ind; 
00073   oski_index_t* ptr; 
00074 }
00075 oski_matVBR_t;
00076 
00078 #endif
00079 
00080 /* eof */

Generated on Wed Sep 19 16:41:18 2007 for BeBOP Optimized Sparse Kernel Interface Library by  doxygen 1.4.6